Publisert

Holidays & Stock Counting

Dear Customers,

We are planning our annual stock counting on the 2nd and 3rd of January 2023.

In this period, we will not be able to ship orders, so we ask for our customers to plan ahead for this sake.

All orders received in the period 2nd to 3rd of January, will be placed on hold until January the 4th.

Griptel has standard opening hours during the holidays – except for December 26th where we are closed.

Griptel wish you all a merry christmas and a happy new year!

Publisert

Sannsynlig påvirkning av situasjonen i Ukraina

Kjære kunder av Griptel,

Vi ønsker å opplyse alle våre kunder om at Griptel AS har mottatt varsel fra flere av våre leverandører om mulige fremdrifts- og/eller kostnadsmessige konsekvenser som følge av situasjonen i Ukraina. Varslene har sin begrunnelse i, blant annet, handelsrestriksjoner og redusert tilgang på råmaterialer.

Griptel AS vil arbeide aktivt for å begrense skadevirkningene som situasjonen medfører. Vi vil løpende vurdere utviklingen og holde våre kunder og samarbeidspartnere orientert om situasjonen. Vi er innstilt på å samarbeide om mulige tiltak, og vi jobber nå på spreng for å sikre oss tilgang på så mye råmaterialer som mulig slik at våre leveranser av stål- og festemateriell ikke stopper. Likevel, er vi nødt til å varsle om at situasjonen i Ukraina også kan medføre konsekvenser for leveranser. Vi ønsker å isolere dette til et spørsmål om pris, og ikke et spørsmål om tilgjengelighet.

Hverken vi eller andre har per i dag full oversikt over situasjonen og konsekvensene. Vi vil komme tilbake med konkretisering av fremdriftsmessige- og eventuelle økonomiske konsekvenser når vi har grunnlag for å si noe om omfang og virkning.

Dersom dere trenger bistand eller ønsker å diskutere hvordan situasjonen bør håndteres ber vi dere ta kontakt.

Med vennlig hilsen,

Pål Bjørdal
CEO | Griptel AS

Publisert

Avvikende åpningstider | Varetelling & Høytidsdager

Hei alle sammen!

Griptel stenger dørene fredag 17. Desember for å foreta en varetelling av sortimentet.

Denne dagen vil våre ansatte ikke være tilgjengelig for kundetelefoner, ordrehåndtering eller annet. Henvendelser og ordrer som kommer inn i løpet av dagen, vil ikke håndteres før påfølgende mandag.

Vi holder også stengt på julaften og nyttårsaften.

Vi takker for året som har gått, og vi gleder oss til å fortsette å levere robuste innfestningsløsninger også neste år!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul, og et fantastisk godt nyttår!

Publisert

Griptel | COVID-19 Tiltak

Vi må alle forstå alvoren, ellers kommer vi ikke videre

Økt smitte krever flere tiltak

Smitten øker igjen og Griptel har måttet ta grep for å sikre at driften kan opprettholdes.

Som et tiltak har Griptel satt noen arbeidstakere «på benken» i form av hjemmekontor. Dette er for å justere kapasitet iht. den etterspørsel vi opplever, samt å være i stand til å ha tilgjengelig personell å sette inn dersom vi skulle bli rammet av smitten.

Griptel ber derfor våre kunder om å ikke foreta henteordrer før smitten er under kontroll igjen. Vi ber om at alle respekterer dette og planlegger bestillingen i god tid. Vi har lansert et ekspress-valg for levering i nettbutikken. Vi anbefaler våre kunder å velge dette dersom det er ønskelig at bestillingen prioriteres. Griptel vil løpende evaluere hvordan dette fungerer.

Vi ber også om at all kommunikasjon, og endringer på eksisterende bestillinger, skal gjøres via ordre@griptel.no.

Planlegging 1. Kvartal 2021

Økt aktivitet i markedet og store utbyggingsplaner for neste år, gjør at vi ønsker tilbakemeldinger fra alle entreprenører på forventet ordrevolum og spesifikke behov mtp produkter som forventes brukt i 1.kvartal. Dette kan være en krevende øvelse, men vi tror dette vil bidra til en bedre planlegging, og på den måten kan vi sikre leveransene i en tid som kan bli hektisk for alle aktører.

Vi ønsker at alle våre kunder tar kontakt med oss for å diskutere aktiviteter for 2021. Dette er for at Griptel kan forberede seg best mulig med gode forecasts. Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller mail.

Thomas Holen
Produktansvarlig
thomas.holen@griptel.no
+47 919 21 361 

Publisert

Alle mann til pumpene!

Samtlige av Griptels ansatte brettet opp armene onsdag ettermiddag 4.november på en felles dugnad for å pakke unna ordrer som ventet. Arbeidet bidro til at vi fikk klargjort mange ordre og arbeidet med pakking og utsendelser fortsetter.

Vi oppfordrer våre kunder å planlegge tidlig og legge inn bestillinger med god tidsmargin.

Publisert

Økt leveringstid pga høy aktivitet i markedet

Vi opplever stort trykk fra våre kunder, som følge av høy oppramping hos alle operatører.
Dette medfører at vi jobber intenst med å opprettholde en tilfredsstillende leveransetid.
Av erfaring vet vi at enkelte har hastebehov. Vi ber om at ønsker om dette spesifiseres ved bestilling.

Vi tilstreber å få ut ordrene så fort vi klarer, og da med prioritet på de som er meldt inn som hasteordre.

Vi ber om at kunder melder inn dette på mail til ordre@griptel.no

Vi jobber med å øke kapasiteten for å bidra til å få ordre raskere unna.