Publisert

Økende stålpriser i Europa

Kjære kunder,

Griptel ser en uvanlig raskt økende stålpris i Europa og resten av verden grunnet lav kapasitet og høy etterspørsel.

Prognosene viser at denne prisen kan vare frem til 4. kvartal 2021, og våre leverandører har varslet en prisoppgang på leveranser til oss i størrelsesorden 40% fra 1/6-21.

På bakgrunn av dette, så har vi konkludert med at vi må innføre en midlertidig prisøkning til markedet stabiliserer seg.

Nedenfor kan man se grafen som viser utviklingen av stålpris-indeksen (hentet fra MEPS International Ltd.)