J3-EXPKIT Ekspansjonskit til J3-01

Ekspansjons-kit til eksisterende J3-01-02, J3-01-03 og J3-01-04 for å øke vektfordeling, stabilitet og antennekapasitet.

J3-01-POS2A eller J3-01-POS2B på eksisterende gravitasjonsfester skiftes ut med ekspansjonskittet for å lage en 5-foting.

På enden monteres eksisterende J3-01-POS2A eller J3-01-POS2B for å lage en 6-foting.

Velg mellom å bare utvide basen til J3-festet eller om du ønsker et ekstra antennerør i tillegg for å øke kapasiteten.

Alt av nødvendige festemateriell og komponenter er inkludert i de ulike valgalternativene.

Logg inn for å se produktpriser og teknisk underlag
Varenummer: J3-EXPKIT Kategori: