Publisert

Sannsynlig påvirkning av situasjonen i Ukraina

Kjære kunder av Griptel,

Vi ønsker å opplyse alle våre kunder om at Griptel AS har mottatt varsel fra flere av våre leverandører om mulige fremdrifts- og/eller kostnadsmessige konsekvenser som følge av situasjonen i Ukraina. Varslene har sin begrunnelse i, blant annet, handelsrestriksjoner og redusert tilgang på råmaterialer.

Griptel AS vil arbeide aktivt for å begrense skadevirkningene som situasjonen medfører. Vi vil løpende vurdere utviklingen og holde våre kunder og samarbeidspartnere orientert om situasjonen. Vi er innstilt på å samarbeide om mulige tiltak, og vi jobber nå på spreng for å sikre oss tilgang på så mye råmaterialer som mulig slik at våre leveranser av stål- og festemateriell ikke stopper. Likevel, er vi nødt til å varsle om at situasjonen i Ukraina også kan medføre konsekvenser for leveranser. Vi ønsker å isolere dette til et spørsmål om pris, og ikke et spørsmål om tilgjengelighet.

Hverken vi eller andre har per i dag full oversikt over situasjonen og konsekvensene. Vi vil komme tilbake med konkretisering av fremdriftsmessige- og eventuelle økonomiske konsekvenser når vi har grunnlag for å si noe om omfang og virkning.

Dersom dere trenger bistand eller ønsker å diskutere hvordan situasjonen bør håndteres ber vi dere ta kontakt.

Med vennlig hilsen,

Pål Bjørdal
CEO | Griptel AS