Vigilo-E Lager og ventilasjonsløsning for gulrot og potet

Optimal lagring gir optimal kvalitet

Et automatisert og digitalisert lagringssystem er en del av fremtiden for potetbønder. Et slikt system bidrar til optimal kvalitet på produktet, og dermed også optimal fortjeneste for bonden.

Hvordan får jeg best mulig kvalitet på mitt produkt? Og hvordan får jeg best mulig avkastning på arbeidet jeg legger ned? Det er spørsmål alle produsenter stiller seg selv med jevne mellomrom. For potetbønder kan ett av svarene være Vigilo-E. Lagringssystemet sørger for riktig temperatur og luftgjennomstrømning på lageret, og inkluderer et verktøy som gjør at man når som helst kan overvåke lagerforholdene via internett.

– Dette er definitivt fremtiden. Landbruket blir mer og mer digitalisert og automatisert, og det blir stadig tøffere krav til inntjening og kvalitet. Dette systemet er tidsbesparende og sikrer bedre kvalitet på grønnsakene. Det gjør også at man kan dokumentere overfor kunder at produktet er optimalt lagret. Det kan utgjøre stor forskjell økonomisk, sier Ørjan Rolness, daglig leder i Griptel, som er salgsansvarlig for Vigilo-E i Norge. 

Lagringssystem etter Findus-metoden

For å kunne lagre grønnsaker over tid, er det avgjørende med stabil temperatur og riktig luftgjennomstrømning etter «Findusmetoden». Dette blir automatisk ivaretatt med Vigilo-E sitt ventilasjonssystem, som er basert på mange års erfaring med ulike lager.

– Dette har vist seg å være den mest effektive måten å gjøre denne prosessen på. Manuell regulering er utfordrende og krever en stadig overvåkning og justering for å sikre optimale lagerforhold. Vårt system er helautomatisert, og måler kontinuerlig temperatur, luft og luftfuktighet. Basert på disse dataene optimaliserer systemet automatisk varme/kjøling, luftinntak og luftgjennomstrømning og sikrer samtidig en kostnadseffektiv drift. Systemet gir varsel dersom noe er feil eller ved store avvik, forklarer Rolness.

Lavt energiforbruk

Systemet viser driftsstatus via en webside på pc eller mobiltelefon. Uansett hvor du er, kan du gå inn på anlegget ditt og se hvordan det ser ut akkurat nå. Reguleringer av systemet kan gjøres via telefon/pc, og du slipper unødvendige turer til lageret. Tilkoblingen er kryptert, for å forhindre uautorisert tilgang til lageret.

Anlegget er også spesielt designet for å hjelpe bonden redusere sitt energiforbruk. 

Slik ser det ut på brukerens pc eller telefon. Bildet viser blant annet nivåene på temperatur, luftgjennomstrømning og spjeldåpninger.

– Systemet er tatt i bruk i Sverige, og nylig kommet til Norge. Det er en spennende utvikling. For de som ønsker å ta i bruk dette, vil vi i Griptel bistå med design og rådgiving rundt eventuell ombygging av eksisterende lager, sier Rolness. B